PDA

View Full Version : Tác Phẩm của HỒ BIỂU CHÁNH (Audio Download )zizek
09-12-2011, 10:00 PM
Tác phẩm của cụ Hồ Biểu Chánh gồm có:

64 tiểu thuyết **12 tập truyện ngắn và truyện kể, 2 truyện dịch,
12 tác phẩm hài kịch và ca kịch **5 tập thơ và truyện thơ,
8 tập ký **28 tập khảo cứu-phê bình


Đa số link mediafire cũ đều bị chết, các bạn vui lòng chờ up link mới nhe.
Thanks


Ý Và Tình


http://www.mediafire.com/?p11xqc854rnjqbs

http://www.mediafire.com/?vzgad67781v7uma

http://www.mediafire.com/?m23na83n96e94m2

http://www.mediafire.com/?46wc86m1ys62052

http://www.mediafire.com/?i3mvv8sp6vsixc7

http://www.mediafire.com/?t0r8o04h62aqyoe

http://www.mediafire.com/?jagfmnc57en3e0j

http://www.mediafire.com/?c0gvvdrj1g5am5j

http://www.mediafire.com/?82rlua200rqmcao

http://www.mediafire.com/?3o59klat1rn9c32

http://www.mediafire.com/?0jm1efyn7co32ed

http://www.mediafire.com/?kj7rkqudwq0r0kg

http://www.mediafire.com/?815320h3evkzwq8

http://www.mediafire.com/?7u5on3fdrml905u

http://www.mediafire.com/?ntzaza3k5mblgz3

http://www.mediafire.com/?qhf781pfq7kp68t

zizek
09-12-2011, 10:13 PM
Một Chữ Tình

http://www.mediafire.com/?gytzxrzyn5m

http://www.mediafire.com/?ng2jiynnmio

http://www.mediafire.com/?gzhyekigfzc

http://www.mediafire.com/?oeiwm3zyd5y

http://www.mediafire.com/?jtjn5tjmnx1

zizek
09-12-2011, 10:25 PM
Mẹ Ghẻ Con Ghẻ

http://www.mediafire.com/?h5k6sx202ra3bcc

http://www.mediafire.com/?t567hvyc6ednzta

http://www.mediafire.com/?70rroom2ogrkl07

http://www.mediafire.com/?w6oe85fuxfnl1n1

http://www.mediafire.com/?v3imbprm72v424w
http://www.mediafire.com/?y510yg47p609okk

http://www.mediafire.com/?gd5ml5lvziklvvv

http://www.mediafire.com/?u1vznf74m3calo9

http://www.mediafire.com/?uyiaqp9i5g5f5w1

http://www.mediafire.com/?bbd2kq7zs84lxw3

http://www.mediafire.com/?nf5ndex5lgdz9g8

http://www.mediafire.com/?2hz2hs6rjoa2yc7

http://www.mediafire.com/?p03zmxm3r2082s9
http://www.mediafire.com/?epg5d390d0bi4ue

http://www.mediafire.com/?p81qbdapwqncwq9
http://www.mediafire.com/?et389h79bizjg32

http://www.mediafire.com/?h31uwqtol4olblw

http://www.mediafire.com/?9fftffdi76kovla

zizek
09-12-2011, 10:32 PM
Bỏ Chồng


http://www.mediafire.com/?uvut35md1ei

http://www.mediafire.com/?k0ymwnj2jhq

http://www.mediafire.com/?dnvyymui0mh

http://www.mediafire.com/?guwmizyvjno

http://www.mediafire.com/?ytfy5zzivyz

http://www.mediafire.com/?2zmczztyomu

http://www.mediafire.com/?yroot3iimzh

http://www.mediafire.com/?ej13edwv0kj

http://www.mediafire.com/?gu1mwihgmuj

http://www.mediafire.com/?ntnj2hyultn

http://www.mediafire.com/?nqx2dogedwi

http://www.mediafire.com/?ymlzzmjmk21

http://www.mediafire.com/?qhf781pfq7kp68t

zizek
09-12-2011, 10:34 PM
Bỏ Vợ (Quyển 1)


http://www.mediafire.com/?ketbiwosn3qi8p6

http://www.mediafire.com/?gkcz37lukpczd5k

http://www.mediafire.com/?r557zad6bm99o4k

http://www.mediafire.com/?q77yfx5tropmis6

http://www.mediafire.com/?uknvy6i7o8lq4mg

zizek
09-12-2011, 10:36 PM
Cay Đắng Mùi Đời


Ca'c bạn chờ up link mới nhe

zizek
09-12-2011, 10:42 PM
Chị Đào Chị Lý


http://www.mediafire.com/?5jq52f0e4hn5cpt
http://www.mediafire.com/?2n491wyjrjkd35w
http://www.mediafire.com/?f6zxb1gmaw95f5z
http://www.mediafire.com/?ci1gkkktk84vbk7
http://www.mediafire.com/?qdjdxzm5rad7aid
http://www.mediafire.com/?hry6r9m72ypomn2

http://www.mediafire.com/?1s5ftd6m3vlqaqd
http://www.mediafire.com/?vj960xetsn6uuoe
http://www.mediafire.com/?48ekrfmcr1afqz3
http://www.mediafire.com/?cbk9vxdwwms9xy6

http://www.mediafire.com/?glr9i24sktli5jc
http://www.mediafire.com/?4wbycyg46u6blvz
http://www.mediafire.com/?tmkt3fityi6cblp
http://www.mediafire.com/?8c2by8rgm65f3mo
http://www.mediafire.com/?k7xcvt6qflh7zzc
http://www.mediafire.com/?x0886g7t2jn023y
http://www.mediafire.com/?bgotxqfmtq6o2x7
http://www.mediafire.com/?7kinqd2vtqwdht3
http://www.mediafire.com/?8q3huayn77h1xh6
http://www.mediafire.com/?ogigvfmub43cow6

http://www.mediafire.com/?46o4hs8dbri9t1i
http://www.mediafire.com/?l1qsedvv2fsdc6d
http://www.mediafire.com/?6qxt9yjk24306t5
http://www.mediafire.com/?ba8q2g2qb6z4u12
http://www.mediafire.com/?32pf35u3eziegkr

zizek
09-12-2011, 10:46 PM
Chúa Tàu Kim Quy


http://www.mediafire.com/?mgqmymkzc1d

http://www.mediafire.com/?xzzonlmrink

http://www.mediafire.com/?2nl3d4jllii

http://www.mediafire.com/?3qz2mme2mfw

http://www.mediafire.com/?kyyamyvlzmt

http://www.mediafire.com/?njrgxmzeniy

http://www.mediafire.com/?uhz3jtyd5gm

http://www.mediafire.com/?y2mgjnoznmn

http://www.mediafire.com/?qyz0y3mjymy

http://www.mediafire.com/?y4intn13zzt

zizek
09-12-2011, 10:53 PM
Con Nhà Giàu

http://www.mediafire.com/?ll6be0ofwdf0oaf
http://www.mediafire.com/?apot4vgikicw9ms
http://www.mediafire.com/?74bk8zd481kn6kv
http://www.mediafire.com/?smnmdn2nsh6i09m
http://www.mediafire.com/?gdx9co4s9h4h4s8
http://www.mediafire.com/?c29rzirj2x4jwd9
http://www.mediafire.com/?e5bvczvsuz5aaz9
http://www.mediafire.com/?zvhjhqd33iblo0p
http://www.mediafire.com/?j8tkorln5a5spz7
http://www.mediafire.com/?77k2e6pwwehw6mx

http://www.mediafire.com/?zbs5yag7sfk81gv
http://www.mediafire.com/?onqu1qn31455e9w
http://www.mediafire.com/?yo76n9kkxhgp9r4
http://www.mediafire.com/?mrqf1znul1gdgpc
http://www.mediafire.com/?7in5o82uo7rl8nu
http://www.mediafire.com/?vw7xobecncb5pzz
http://www.mediafire.com/?qis5sy9jn6sj5gs

zizek
09-12-2011, 10:55 PM
Con Nhà Nghèo

http://www.mediafire.com/?ogdatr13gk2
http://www.mediafire.com/?m5iywx3fymn
http://www.mediafire.com/?j3mmaoja1mw
http://www.mediafire.com/?0tmeq5ziym5
http://www.mediafire.com/?o5243zzwkmc

zizek
09-12-2011, 10:58 PM
Cư Kỉnh

http://www.mediafire.com/?1xvi0zijodj

zizek
09-12-2011, 11:03 PM
Đại Nghĩa Diệt Thân

http://www.mediafire.com/?25hh6l5a7b1asyh
http://www.mediafire.com/?1965piukjop64k2
http://www.mediafire.com/?that5kevez7chgy
http://www.mediafire.com/?595dqho4cxqgcs4
http://www.mediafire.com/?2ljtt2fvk5ewar4
http://www.mediafire.com/?4nko5izs5k48nlp
http://www.mediafire.com/?94d5a2wjev9e83d
http://www.mediafire.com/?bhe9jcnc5mr9j3j
http://www.mediafire.com/?ymvqabil93zf4n9
http://www.mediafire.com/?h6jxx7cswuqw689

http://www.mediafire.com/?hes5qne27hee5bb
http://www.mediafire.com/?bv6adhbcz64cokf
http://www.mediafire.com/?lpy3xm90f8hml98
http://www.mediafire.com/?77a0d6wk670udu9
http://www.mediafire.com/?q2n8d28luog2l69
http://www.mediafire.com/?vlq5shmyfjuty5e

zizek
09-12-2011, 11:06 PM
Đóa Hoa Rừng

http://www.mediafire.com/?2j52kmjyind
http://www.mediafire.com/?huqdmzmvwjm
http://www.mediafire.com/?4rzbjendomj
http://www.mediafire.com/?ndnktm2m4mm

zizek
09-12-2011, 11:08 PM
Đóa Hoa Tàn


http://www.mediafire.com/?iqwiz2jhdzz
http://www.mediafire.com/?jvltnmnegyz
http://www.mediafire.com/?tdinedj1njw
http://www.mediafire.com/?nfdy1yjwuwy
http://www.mediafire.com/?ttyoiljnino
http://www.mediafire.com/?zdze02k32xz
http://www.mediafire.com/?zzjmzuimt4j
http://www.mediafire.com/?imhmjhufgnm

zizek
09-12-2011, 11:11 PM
Đoạn Tình

http://www.mediafire.com/?edko2kaq9vv3sgt
http://www.mediafire.com/?7b9sx23vj377p7y
http://www.mediafire.com/?yz9p7bswxrad68m
http://www.mediafire.com/?3wavu5dnjoi8bs7
http://www.mediafire.com/?8fm76iskhdwofb9
http://www.mediafire.com/?51y4cfhibxyosbl
http://www.mediafire.com/?at6iuf8i01ewm7v
http://www.mediafire.com/?po4o8qua6q15j5b
http://www.mediafire.com/?23gpi9zyzq7k39u

zizek
09-12-2011, 11:15 PM
Hai Thà Cưới Vợ

http://www.mediafire.com/?58w713l7l378c74
http://www.mediafire.com/?00jxnrclovxgyhz

http://www.megaupload.com/?d=K2WLCHFH
http://www.megaupload.com/?d=EWBBG3BJ

zizek
09-12-2011, 11:17 PM
Hai Vợ1a - http://www.mediafire.com/?xjzsqfz1t3mwsm4

1b- http://www.mediafire.com/?241mto2dmy1

2a- http://www.mediafire.com/?4fnkgnzdmjm (http://www.mediafire.com/?4fnkgnzdmjm)

2b- http://www.mediafire.com/?zy3fewgmmzk

3a- http://www.mediafire.com/?mndgmzjigzz

3b- http://www.mediafire.com/?temkywdmry2 (http://www.mediafire.com/?temkywdmry2)

zizek
09-12-2011, 11:31 PM
Khóc Thầm
http://www.megaupload.com/?d=68BO2I51


Lạc Đường
http://www.megaupload.com/?d=L4UL9C0E


Lời Thề Trước Miễu
http://www.mediafire.com/?bhkx6wkk7d09rkx
http://www.mediafire.com/?0ru3ywtho9u75oc
http://www.mediafire.com/?8740irimgc9rsrx
http://www.mediafire.com/?f2qi118kk95u95q
http://www.mediafire.com/?58c4424127iu56k
http://www.mediafire.com/?ab85fogaa3oa98s
http://www.mediafire.com/?csba8flvsqwkj6h
http://www.mediafire.com/?lg9ci5wdm4cpszt


Đóa Hoa Rừng
http://www.mediafire.com/?2j52kmjyind
http://www.mediafire.com/?huqdmzmvwjm
http://www.mediafire.com/?4rzbjendomj
http://www.mediafire.com/?ndnktm2m4mm

zizek
09-12-2011, 11:46 PM
Nam Cực Tinh Huy


http://www.mediafire.com/?dj5zzzyemfy
http://www.mediafire.com/?ziguer2y2nn
http://www.mediafire.com/?dmzmyjrniqn
http://www.mediafire.com/?otfttrwy4ny
http://www.mediafire.com/?gdgotmodotz
http://www.mediafire.com/?ivzzzmyjwng
http://www.mediafire.com/?jzxgje5mzmz
http://www.mediafire.com/?tnygw40zyly
http://www.mediafire.com/?nznurjbndi3

http://www.mediafire.com/?k477e44s0z69m70
http://www.mediafire.com/?0gjahjooz2c8rbh
http://www.mediafire.com/?4c8et8qzpa3pphn
http://www.mediafire.com/?gt58d1vcqbc1718
http://www.mediafire.com/?mirhxwbi4xmcrih
http://www.mediafire.com/?2guqsejue11hg4a
http://www.mediafire.com/?h5hnxj7hq0ed4nh
http://www.mediafire.com/?sot8tau4g8kwjwo
http://www.mediafire.com/?zjxuv5qcfenbayk
http://www.mediafire.com/?oq6p1d1mbdvkfsq
http://www.mediafire.com/?gfbex55cz5z6nbe
http://www.mediafire.com/?itjky9rj2xjlff6


Ngọn Cỏ Gió Đùa
http://www.mediafire.com/?dkjxyuunlwy
http://www.mediafire.com/?joyyjjyuxqi
http://www.mediafire.com/?zmdhvnonqiv
http://www.mediafire.com/?zjjnzjmujyk
http://www.mediafire.com/?nwwrdxikfxn
http://www.mediafire.com/?jnndkhmlmmz
http://www.mediafire.com/?yzm4mg2zgn1
http://www.mediafire.com/?wnygxjtkymt
http://www.mediafire.com/?uzqmmj20eaw
http://www.mediafire.com/?imd4yuemdyj

http://www.mediafire.com/?dyhtntzij2y
http://www.mediafire.com/?ljkmqmjygqi
http://www.mediafire.com/?e2mywnmi1az
http://www.mediafire.com/?zmnrymor2xz
http://www.mediafire.com/?00mjjomzyzz
http://www.mediafire.com/?ny4ikmnczn2
http://www.mediafire.com/?u1mmj21uzzc
http://www.mediafire.com/?jaykz0hvboq
http://www.mediafire.com/?595b8putegcee5p
http://www.mediafire.com/?pzi0a4ykmktkf5f

http://www.mediafire.com/?f0214055v6zq9e5
http://www.mediafire.com/?ye99nt13tp44wcv
http://www.mediafire.com/?h833vd9bp0d4sca
http://www.mediafire.com/?c3kv2hzf415bkx7
http://www.mediafire.com/?4eovd1ht09brcf6
http://www.mediafire.com/?fyh0hx342kd3fon
http://www.mediafire.com/?1km3aqe598bca4q
http://www.mediafire.com/?u2nd4adnoru4aab

zizek
09-12-2011, 11:53 PM
Nhơn Tình Ấm Lạnh

password: viettogether.com


http://www.mediafire.com/?vtg668xjuf670pd
http://www.mediafire.com/?8dr2b60u7l8cloi
http://www.mediafire.com/?0acno0ki5nku6b9
http://www.mediafire.com/?f6vd6t44z68e74i
http://www.mediafire.com/?cy4398xka64ak16
http://www.mediafire.com/?7a8oxxiy9tdyott
http://www.mediafire.com/?tm7r4w2lhol0bor
http://www.mediafire.com/?6kcl6c8grjm7010
http://www.mediafire.com/?q7pj5bdqik65avu
http://www.mediafire.com/?xnkvjc94rkakvl4

http://www.mediafire.com/?ne4y6ieo5j888bp
http://www.mediafire.com/?tpqahpxdkxg895p
http://www.mediafire.com/?ewupuqhtq3ncyc3
http://www.mediafire.com/?8y3qcam8otq3ism
http://www.mediafire.com/?u6nngc9vsl5kvi8
http://www.mediafire.com/?4e5mfp5c46prfk5
http://www.mediafire.com/?as80fbe68oqwp1w
http://www.mediafire.com/?2fnmfzii91ez2h4
http://www.mediafire.com/?58u2458lskmx0ti
http://www.mediafire.com/?t3qk27sz4kpw713

http://www.mediafire.com/?rmas65wee0h5jth

zizek
09-13-2011, 12:32 AM
Nợ Đời


Nợ Tình

Ông Cử

Sống Thác Với Tình -

Thầy Chung Trúng Số


Thiệt Giả Giả Thiệt
http://www.megaupload.com/?d=A27R5TF5


Tiền Bạc Bạc Tiền


Các bạn vui lòng chờ up links mới nhe

zizek
09-13-2011, 12:50 AM
Tỉnh Mộng


Tơ Hồng Vương Vấn

Từ Hôn -
01 http://www.mediafire.com/?260maccm3mys31l
02 http://www.mediafire.com/?tmz93mdifd960ke
03 http://www.mediafire.com/?v3940j391jnx7y3
04 http://www.mediafire.com/?h1r6subi8rismkh
05 http://www.mediafire.com/?g1x40wo8tucazk6
06 http://www.mediafire.com/?64p8h9p0w3l3nl3
07 http://www.mediafire.com/?76dmbglh9ow61d8
08 http://www.mediafire.com/?bixin43kx88z9kx
09end http://www.mediafire.com/?ysj6sfnxtole9a5


Vì Nghĩa Vì TìnhCác bạn chờ up links mới nhe

zizek
09-13-2011, 12:54 AM
Vợ Già Chồng Trẻ

Các bạn chờ up links mới nhe

chu8ha
03-24-2012, 08:59 PM
Người thất chí - Tám Hà đọc

01 http://www.mediafire.com/?6da4e1gkuc8k8o4
02 http://www.mediafire.com/?a4ahv93gfrs59pv
3 http://www.mediafire.com/?bqa7nooaq994tbo
4 http://www.mediafire.com/?6b8ggp8tb4nbdk6
5 end http://www.mediafire.com/?wyqlh3b94idp9xz

emnghe
07-25-2012, 04:59 AM
Mẹ Ghẻ Con Ghẻ links die rồi bạn ui!

emnghe
07-25-2012, 05:28 AM
Xin làm ơn check lại links của Nhơn Tình Ấm Lạnh và Ngọn Cỏ Gió Đùa dùm bạn ui. Xin cảm ơn nhìu!!!

zizek
07-26-2012, 11:30 PM
Xin làm ơn check lại links của Nhơn Tình Ấm Lạnh và Ngọn Cỏ Gió Đùa dùm bạn ui. Xin cảm ơn nhìu!!!


Nhơn tình Ấm Lạnh up links mới rùi nhe , pw để open links: viettogether.com

letien
08-06-2012, 11:02 AM
Bạn Zizek ơi, làm ơn réup lại truyện " Hai Thà Cưới Vợ " được không ?
Cám ơn bạn trước đó nghen !

zizek
08-06-2012, 01:44 PM
Bạn Zizek ơi, làm ơn réup lại truyện " Hai Thà Cưới Vợ " được không ?
Cám ơn bạn trước đó nghen !

letien chờ zizek vài bữa nha, thanks

zizek
08-07-2012, 07:27 AM
Bạn Letien, links Hai Thà Cưới Vợ - Hồ Biểu Chánh

http://www.mediafire.com/?p9oqgvg7avch0pu
http://www.mediafire.com/?6ifkm27g7eoy4if

pw: www.viettogether.com


Chúc bạn 1 ngày vui vẻ nha .

letien
08-07-2012, 10:24 AM
Chưa thấy ở diễn đàn nào mà có service lẹ thiệt, sao mà dễ thương quá, mới hỏi link hôm qua nay đã có.
Cám ơn Zizek nhiều và xin chúc bạn một ngày bình an.

zizek
08-07-2012, 10:49 AM
Chưa thấy ở diễn đàn nào mà có service lẹ thiệt, sao mà dễ thương quá, mới hỏi link hôm qua nay đã có.
Cám ơn Zizek nhiều và xin chúc bạn một ngày bình an.

zizek và mọi người viettogether ai cũng dễ thương hết, điển hình là letien nè bạn nói chuyện dễ thương quá chừng hà

letien
08-09-2012, 10:28 AM
Chào bạn Zizek, đã dành cho Letiên một tình cảm tốt.
Cám ơn trời đất đã cho mọi người một ngày tươi vui bình an.

tttt
08-10-2012, 08:46 AM
Cám ơn bạn sưu tầm

vietnam2012
09-06-2012, 06:35 PM
Thank you very much for this post

chummen
10-05-2012, 09:09 AM
hi!!! chủ rạp xin xem lại sao thiếu tập 1a truyện hai vợ cám ơn nhiều.....:cool::helptanghoa2

zizek
10-05-2012, 11:44 AM
hi!!! chủ rạp xin xem lại sao thiếu tập 1a truyện hai vợ cám ơn nhiều.....:cool::helptanghoa2

sorry nhe, link bổ sung 1a

http://www.mediafire.com/?xjzsqfz1t3mwsm4

chummen
10-06-2012, 04:51 AM
Cám ơn chủ rạp rất...rất nhiều....nhiều..
chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ...

vandon
07-24-2013, 12:23 PM
cám ơn bạn zizek rất nhiều

kimmy
10-24-2014, 03:34 AM
kimmy chỉ vô dl link HBC về cho mẹ đọc ,thx zikzek